Straż pożarna- przed pożarem

Ogień jest odpowiedzialny za niezliczone przypadki traumy- począwszy od urazów do wielkiej ilości zgonów każdego roku. Praca straży pożarnej ma przyjść na ratunek budynków i nieruchomości, które pochłania ogień. Wielka odpowiedzialność należy do straży pożarnej- strażacy muszą wykonywać okresowe oceny ryzyka. Ocena ryzyka jest bardzo ważną częścią pracy straży pożarnej w programie inspekcji, o której tak naprawdę rzadko można poczytać na blogach, by dowiedzieć się co straż pożarna ma do powiedzenia na temat bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem.

 

Jak poprawić poziom bezpieczeństwa budynku? Poziom bezpieczeństwa danego obszaru budowlanego zaczyna się już od poziomu przygotowania pracowników budowlanych w zakresie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, takimi jak ogień. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni i mieć plan działania na wypadek takich sytuacji. Plan powinien koncentrować się na możliwościach i sposobach radzenia sobie z ogniem i obsłudze wyposażenia bezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie urządzenia elektryczne obecne w budynku powinny być regularnie kontrolowane i stan instalacji elektrycznej powinien potwierdzić pewien standard bezpieczeństwa.

Author: balkon-profil.com.pl