Chroniąc wszystkich przed zagrożeniami

Kim dokładnie jest strażak? Każdego roku pożary i inne klęski żywiołowe odbierają życie wielu ludziom i dokonują zniszczenia nieruchomości o niewyobrażalnych stratach finansowych. Strażacy pomagają chronić wszystkich przed tymi zagrożeniami, odpowiadając na pożary oraz szereg innych sytuacji kryzysowych. Strażacy są zazwyczaj pierwszymi w ramach podjęcia działań w sytuacjach awaryjnych, kiedy nieruchomość, życie lub środowisko jest zagrożone z powodu pożarów, powodzi, katastrof naturalnych lub awarii. Strażacy muszą wykonywać liczne zadania, niektóre bardziej wymagający niż inne.

 

Ich obowiązki mogą obejmować obsługę pompy, podpinanie węża do hydrantu czy ustawianie drabin. Choć oczywiście najważniejsze jest to, by zgasić ogień strażacy częściej reaguje na inne rodzaje sytuacji awaryjnych. Na ogół są one najszybciej pojawiającym się personelem służb ratowniczych na miejscu awarii lub zagrożenia związanego ze zdrowiem i często może być wymagane, aby wykonali podstawowe funkcje ratujące życie. W trakcie godzin pracy strażacy muszą być przygotowani do szybkiego reagowania w ramach pożaru lub innego zagrożenia. Walka z pożarami może być wymagająca i niebezpieczna. Wzywa do organizacji i pracy zespołowej.

Author: balkon-profil.com.pl